ClassIn - 安装系统要求

教师用户系统要求
                

   
    学生用户系统要求
                      

 
 
 
    注:其他有录课需求的用户,请参考教师用户系统要求。

0 个评论

要回复文章请先登录注册