ClassIn - 常见问题

  无忧上完每节课,常见问题快捷方案

  1. 摄像头
    摄像头黑色
    摄像头灰色
    360拦截摄像头
    自检页面闪退

  2. 麦克风
    麦克风无声或者声音小
    麦克风有杂音

  3. 扬声器
    扬声器听不见

  4. 直播注意事项
    Mac录课须知
    Windows录课须知
    直播链接看不到

  5. Mac电脑
    Mac电脑安装指导
    Mac录课插件安装教程

  6. 其他
    软件字体显示异常(Windows OS)

1 个评论

classin更新以后闪退

要回复文章请先登录注册