ClassIn常见问题 - 麦克风 - 有杂音

问题解决步骤
            
1. 确认是否佩戴耳机
2. 检测360等杀毒软件件是否退出
3. 检查麦克风增强是否过大
 
问题解决步骤(图示)
                
第一步:检查360等杀毒软件是否退出。
在桌面右下角找到360等杀毒软件图标的
位置,并右键选择退出即可。 
  
 
 
 
第二步:检查麦克风增强是否过大
1. 右键选择桌面右下角小喇叭图标。

 
 
 2. 选择“录音设备”右键选择对应麦克风设备
 

 
 
               
3. 并将麦克风加强条的级别调至最小即可。
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册