CPU性能跑分查询,CPU,电脑性能,cpu

CPU性能跑分查询
已邀请:

ClassIn小助手

赞同来自:

您好,
     1.查询网址为:https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
     2.如何查询:
     请在eeo.cn中找到“账号速查”—>将需要查询的用户的账号输入到搜索框进行搜索,在在信息类表中鼠标悬停“小地球”标志,在显示的结果中找到“cpu”选项,选择其中的关键部分复制粘贴到以上查询网址中即可,如图:

 

要回复问题请先登录注册